לפני כשבועיים פרסמנו כאן ב'מיינט מודיעין' כי העירייה ערכה משאל בקרב תושבי רחוב ציפורנית והרחובות הסמוכים לו שבו הם נשאלו האם בעקבות מצוקת חנייה ברחוב הם מעוניינים להפוך גינת משחקים הנמצאת ברחוב לחנייה או להשאירה כגינה.

השבוע התפרסמו תוצאות המשאל שערכה העירייה וממנו עולה כי רוב מוחץ של דיירים אינו מעונין בהפיכת הגינה לחניה ציבורית ולכן הוחלט להשאירה כגינה.

צילום: רותי בוסידן

במכתב שכתבה העיריה השבוע לדיירים היא כתבה בי היתר: "במהלך השבועיים האחרונים פנינו אליכם תושבי רחוב ציפורנית והרחובות הסמוכים בשאלה בנוגע להסבת השטח הציבורי לחניות לטובת דיירי השכונה, זאת בעקבות פניות של תושבי הרחוב לעירייה על כך שיש מחסור בחנייה ציבורית באזור. מאחר והעירייה מאמינה כי יישום הפתרון חייב להיות בתיאום ובהסכמת הדיירים בדקנו מולכם דיירי רחוב ציפורנית האם אתם תומכים בשיוני השטח הציבורי ממרחב ציבורי לחנייה מוסדרת".

במהלך עשרה ימים הוזמנו תושבי הרחוב להעביר לעירייה את בחירתם באמצעות מייל בסקר שבו לקחו חלק תושבי רחוב ציפורנית וכמה בניינים מרחובות סמוכים. מסיכום ההצבעה עולה כי במהלך הימים הצביעו 41 דיירים – 33 מהדיירים הצביע נגד ההצעה להסב את השטח הציבורי לחנייה, ו-8 דיירים הצביעו בעד ההצעה להסב את השטח הציבורי לחנייה. בין הנימוקים שניתנו נגד הסבת המתחם היו הנימוקים הבאים: ברחוב צאלון כבר קיים מגרש חנייה ענק שאינו מנוצל דיו, למה לפתוח חנייה נוספת על חשבון שטח ירוק שמשמש את התושבים, הקמת מגרש חנייה ברחוב תשנה את אופי הרחוב, והגדלת מקומות החנייה תגרום לכך שעומס התנועה ברחוב הקטן והצפוף תגדל.

"לפיכך", נכתב במכתב לתושבים המסכם את התוצאת ההצבעה, "בהתאם לתוצאות ועל פי החלטת הרוב השטח הציבורי בין רוב ציפורנית 2 לציפורנית 6 לא יוסב לחניון".

תושבת הרחוב ששמחה על ההחלטה אמרה השבוע: " הגינה כזאת  מתוקה, למה להרוס מקום כל כך יפה בשביל חנייה שתהווה מטרד. כשיש חניון גדול במרחק 100 מטר וכל הסיפור הזה בשביל תוספת של עשר חניות. זה אבסורד. רוב התושבים התנגדו לרעיון מלכתחילה ואני שמחה שזה נגמר כך".