עיריית מודיעין. צילום: אדווה חולי

עיריית מודיעין-מכבים-רעות החלה להקים את היחידה לתכנון אסטרטגי שתהיה כפופה למשנה למנכ"ל העירייה. היחידה תהיה אחראית להוביל מהלכים אסטרטגיים להטמעת החזון העירוני לצורך תכנון מדיניות עירוניות.

פעולות אלה ייעשו בעזרת ניתוח ואפיון סוגיות העומדות על סדר היום העירוני, ניתוח נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות. כמו כן תגבש היחידה מידע לתכנון לטווח בינוני ולטווח ארוך ברשות ותסייע לייצר מנגנון להתראה מוקדמת, התמודדות עם אי-ודאות, ניהול סיכונים ואינטרסים, ותזהה הזדמנויות וצומתי פעולה חדשים בראייה אינטגרטיבית.

בראש היחידה לתכנון אסטרטגי יעמוד ד"ר אופיר לנג, בעל רקע מחקרי באקדמיה ובתחום המוניציפלי. בשנים האחרונות ערך ד"ר לנג מחקרים באקדמיה בתחום קבלת החלטות ומודלים של מנופי השפעה על תהליכים בזירה הציבורית. כמו כן הוביל תהליכים בתחום המוניציפלי בירושלים כשהיה יו"ר מינהל קהילתי לב העיר.

היחידה לתכנון אסטרטגי תלווה תהליכי מטה בכל אגפי העירייה ותהיה אחרית להקמת בנק נתונים עירוניים שיסייע לפתח את תשתית הידע העירוני. היחידה תאפשר למקבלי ההחלטות בעירייה לקבל עוד מידע שיסייע להם בעבודתם וליצור תהליך של קביעת מדיניות מקצועי וכוללני.

לצד אלה תלווה היחידה תוכניות אב ופרויקטים אסטרטגיים ותסייע להכין תוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות לתכנון, פיתוח וביצוע מדיניות עירונית המבוססות על איסוף וניתוח נתונים וזיהוי צרכים עירוניים בשיתוף עם מנהלי היחידות המקצועיות.

ראש העירייה, חיים ביבס: "הקמת היחידה לתכנון אסטרטגי הינה חלק מתהליך שנועד לשדרג את פעילות העירייה בכל ההיבטים, תוך בחינה של האתגרים וההזדמנויות העומדים בפנינו בשנים הבאות. באמצעות תכנון מוצלח, שייעשה כהליך חשיבה מעמיק, בשיח פתוח ושימוש בכלים ובגישות מתקדמות לתכנון ולפיתוח, נוכל כעירייה לייעל ולשפר את תהליכי העבודה למימוש החזון והיעדים של העירייה. המטרה שלנו לייעל את אופן פעילות העירייה על ידי גיבוש תוכנית פעולה ארוכת טווח שמטרתה המשך קידום העיר ושיפור השירות לתושבים".