המחשה: shutterstock

ועדת החינוך של עיריית מודיעין התכנסה לראשונה בחודש יולי (22.7), זאת רק לאחר שחבר המועצה איתי אלמוג-בר מסייעת 'מודיעין חופשית', הגיש שאילתה בנושא.

"השאילתה הוגשה בישיבת המועצה שהתקיימה בראשית חודש יולי", הוא מספר, "והיא הוגשה מאחר שוועדת החינוך הכה חשובה לא התכנסה אפילו פעם אחת מאז הבחירות, וזאת בניגוד לחוק שמחייב כינוס ועדות חובה מדי שלושה חודשים. בישיבת מועצת העירייה ראש העירייה חיים ביבס הגיב לשאילתה ואמר שאכן יש לכנס ועדות חובה לפי הנדרש ושמגיש השאילתה צודק בנושא. הדבר הוביל לקביעת ישיבת ועדת חינוך על-ידי יו"ר הוועדה סגן ראש העירייה מויש לוי".

רוב הישיבה הוקדש לסקירתה של ראש מינהל חינוך בתיה שוכן, שעסקה במערכת החינוך העירונית. אחר כך העלו חברי הוועדה את הנושאים החשובים להם.

"העלתי בישיבה מספר נקודות", מספר אלמוג-בר, "כניסת עמותות חיצוניות להעברת שיעורי חיזוק זהות יהודית והעובדה שהורים רבים אינם מודעים לכך שמדובר בשיעורים שאינם שיעורי חובה, וכי על מנהלי בתי הספר לעדכן אותם בכך ולדאוג לקיום פעילות חינוכית מקבילה למי שלא מעוניין להשתתף בשיעורים.

נקודה נוספת שהועלתה על-ידי היתה הפיכת בית ספר ניצנים לבית ספר משלב דתיים וחילונים בשיתוף עמותת 'יחד', ועל כך שלא קיבלו אישור של שני שליש מההורים למהלך, בניגוד לנוהלי משרד החינוך, ושלא כינסו את ההורים לצורך הסבר על המשמעויות".

אלמוג-בר מציין עוד, כי ביקש בשם 'מודיעין חופשית' שיושם דגש במערכת החינוך על חינוך לשוויון, סובלנות וקבלת האחר כולל שוויון מגדרי, ובנוסף לבדוק את התקציב פר תלמיד בהשוואה לערים אחרות ובין מערכות החינוך השונות בעיר.

סגן ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך מויש לוי מסר בתגובה: "הישיבה הראשונה נקבעה להתכנס בחודש יולי, אחרי סיום שנת הלימודים ולקראת השנה הבאה. הישיבה נקבעה בלי קשר לשאילתה. הישיבה הבאה נקבעה לחודש נובמבר, מיד אחרי החגים. כל חבר ועדה הציג את הנושאים הקרובים לליבו שהוא היה רוצה שהוועדה תדון בהם. גם חבר המועצה איתי אלמוג-בר הציג את הנושאים החשובים לו. אספנו את כל הנושאים, ובישיבות הקרובות נתחיל לדון בהם".