שר הפנים אריה דרעי הודיע השבוע כי לא יתיר לרשויות המקומיות לגבות דמי כניסה לגנים ציבוריים בשטחן, זאת למרות שהוציא בעבר טיוטה ובה קריטריונים שיתירו גביית תשלום. בכך נסתם ככל הנראה הגולל על האפשרות שרבים מתושבי העיר תמכו בה: גביית דמי כניסה למגיעים לפארק ענבה מחוץ לעיר.

צילום: רונן כרם

פארק ענבה הוא אחד הפארקים היפים בישראל, והוא מושך אליו תושבים רבים מהעיר, אך גם מישובים  סמוכים. העובדה שהפארק מתמלא בתושבי חוץ בעיקר בחגים מעוררת בכל פעם חדש תרעומת מצד תושבי מודיעין, הטוענים שבשל הצפיפות אינם יכולים ליהנות מהפארק, ומוסיפים כי הבאים מבחוץ יוצרים מפגעי לכלוך ואף ונדליזם.

בעיה זו נדונה ונבחנה בעירייה פעמים רבות, והצעה לגבות דמי כניסה בפארק מתושבי חוץ נבלמה לאחר בג"צ רעננה שקבע שאין לגבות דמי כניסה בפארקים ציבוריים. לפני כמה שנים אף נעשה ניסיון להגביל כניסת תושבי חוץ בחול המועד סוכות, ניסיון שזכה לביקורת חריפה מצד ארגוני זכויות אדם ואיומים בתביעה משפטית, וירד במהירות מהפרק.

התפנית הגיעה בבחודש מאי האחרון, אז פרסם שר הפנים אריה דרעי טיוטה לתקנה חדש שתאפשר לרשויות מקומיות לגבות דמי כניסה לגנים ציבוריים בימים מסוימים בשנה, לשבוע בלבד או לתקופה מוגבלת, על פי קריטריונים מסוימים ביניהם: שטח הפארק עולה מעל 100 דונם, אם הוא קרוב לגנים ציבוריים אחרים ואם הוא מפעיל שירותים מיוחדים כגון אגם מלאכותי. בכל הקירטריונים הללו פארק ענבה עומד.

בעקבות פרסום הטיוטה פנה חבר המועצה אלעד שמעונוביץ במכתב לראש העירייה חיים ביבס, וביקש ממנו להקים צוות עירוני על מנת להכין את הבקשה והמסמכים הנלווים לה ולפרסם את המהלך לפי דרישת המשרד באתר העירייה.

"על פניו נראה שאנחנו עומדים בכל התנאים וכל הדרישות של משרד הפנים", ציין אז שמענוביץ במכתבו לראש העיר, "מאז פתיחת הפארק ניסינו לעשות מהלכים רבים על מנת לתת פתרון לסוגיה ללא הצלחה. בתקופות מסוימות בשנה תושבי מודיעין מרגישים שהפארק לא שייך להם, ובהחלט ישנה תחושה לא נעימה להסתובב בו. יש לנו הזדמנות אחרי עשר שנים לפתור את העניין ולהחזיר את פארק ענבה לתושבי מודיעין לאורך כל השנה".

צילום: רונן כרם

הנושא עלה אז לדיון בישיבת הנהלת העיריה וראש העיר הורה להקים צוות מקצועי שיבחן את הנושא מכל היבטיו. 

השבוע חלה עוד תפנית בפרשה, בעקבות פרסום החלטה נוספת של השר דרעי. לפיה הוא מסרב לקבוע קריטריונים, וכי לא יחתום עליהם מחשש שאוכלוסיות מוחלשות, כמו מיעוטים, עלולות להיות מודרות מגנים ציבוריים. הוא אף אמר כי יקדם הצעת חוק ממשלתית שתבטל את סמכות שר הפנים להתיר לרשויות המקומיות לגבות דמי כניסה לגנים ציבוריים ובכך יבטל את האפשרות המעשית לכך.

חבר המועצה אלעד שמענוביץ הגיב להתפתחות ואמר: "הקריטריונים שכביכול קבע משרד הפנים לפני מספר חודשים, ובהם פארק ענבה עומד, היו תרגיל הסחה של דרעי לבג״צ שחייב אותו לתת מענה ולקבוע כללים אך לא באמת התכוון לממש אותם. לעירייה צריכים להיות כלים מסוימים, במקומות וזמנים ספציפיים, להגביל כניסה של תושבי חוץ על מנת לתת מענה לתושבים שלה.

הקריטריונים שנקבעו בהתחלה היו מדודים ומאוזנים ודווקא עשו סדר בסוגיה. נותר לנו רק לקוות שאחרי הבחירות דרעי לא יישאר במשרד הפנים, והשר החדש לא יגיע מתוך שיקולים סקטוריאליים אלא ראייה רחבה של כלל תושבי מדינת ישראל, בסוגיה הזו ובסוגיות פנים נוספות העומדות על סדר יומה האזרחי של המדינה".