עבודות החפירה ביער מכבים. צילום: עמרי וונדל

השמחה היתה מוקדמת: תושבי מכבים הופתעו לגלות השבוע כי למרות שהאישור להקפאת כריתת העצים עדיין בתוקף החלו העבודות ביער מכבים. בסיורים שערכו תושבי מכבים וחברים בוועד להצלת יער מכבים בתחילת השבוע הם הופתעו לגלות דחפור של מקורות חופר את תעלת הצינור בקטע דרך העפר שעל גבול היער וכן גילו שהעבודות מתבצעות גם בתוך היער,  למרות ההבטחה שלא יחלו בחפירה ביער לפני שיתקבלו תשובות מהקק"ל ופקיד היערות על למעלה מאלף העררים על אישור כריתת העצים שניתן למקורות.

התושבים גילו כי נגעו בעצים ושברו ענפים, וכי החלו בעבודות החפירה באזור העצים, ובעקבות התערבות התושבים נכון ליום שני בבוקר נעצרה עבודת מקורות בקטע הסמוך ליער.

דני רוזנפלד תושב מכבים וחבר בוועד הפעולה להצלת היער עדכן בעמוד הפייסבוק של תושבי מכבים רעות: "ודאי שמתם לב ואף הובא לידיעתכם כי חברת מקורות החלה בעבודות החפירה בדרך הפטרולים בסמוך מאוד ליער מכבים.

חשוב לציין שהטיפול ב 1,054 העררים שהגישו תושבי הישוב ורבים מתושבי הארץ נמצאים עדיין בבדיקה אצל היערן הראשי בקק"ל, הטיפול בהם טרם הושלם ותגובת קק"ל לעררים טרם התקבלה. לפיכך רשיון הכריתה נשוא העררים מבוטל ואנו ממתינים להחלטתו וקביעתו של היערן הראשי לגבי הרשיון החדש ותנאיו, .... בנוסף, עדכנו את המשטרה הירוקה, גוף מקצועי ומומחה העוסק באכיפה ופיקוח על הגנת הסביבה, בעבודות המתקיימות ביער מכבים על מנת לסייע בפיקוח, באכיפה ובמזעור הנזק. כל עוד היערן הראשי בקק"ל לא הגיש את התייחסותו לעררים שהגשנו , לא עומדת למקורות כל עילה ואפשרות חוקית לפגוע ולו בענף בודד אחד של עץ ביער מכבים. כולנו תקווה כי מקורות תקפיד בציות ללשון החוק גם בהקשר זה...".

כאמור, בסיור שערכו חברי הוועד להצלת היער ביום ראשון השבוע הם גילו כי כי במסגרת עבודות החפירה שביצעה מקורות נעשתה פגיעה בעצי היער שלא כחוק. לאור זאת הם הגישו תלונות לסיירת הירוקה, לעירייה, למקורות ופנייה לתקשורת הארצית.

"ריאה ירוקה חשובה ביותר". חברי הוועד להצלת יער מכבים ותושבים | צילום: חורחה נובומינסקי

בעקבות התערבות התושבים נכון ליום שני בבוקר נעצרה עבודת מקורות בקטע הסמוך ליער. "הבוקר (יום ב')", עדכן רוזנפלד, "ערכנו סיור נוסף בשטח והצלחנו לעצור לבינתיים את עבודות מקורות בקטע הכביש הסמוך ליער. מקורות הוציאה משטח היער ומכביש הפטרולים הסמוך לו  את הדחפורים והמשאיות ומתרכזת כעת בעבודות בקטע שבין השער הדרומי (שער בית סירא) לתחילת היער בתוואי של כ 150 מטרים. לידיעתכם, היתר הכריתה מקק"ל לא חודש עדיין! לפי מיטב ידיעתנו גם היתר הבנייה לא בתוקף! אנחנו ממשיכים לעקוב ולפעול בכל המישורים. נשתף את ציבור התושבים בכל מידע חדש שיתקבל".

ממקורות נמסר בתגובה: "הפרויקט האמור נועד לשפר אמינות אספקת המים למודיעין-מכבים-רעות ויישובי והסביבה. הפרויקט מהווה חלק מפרויקט תשתית לאומי – המערכת החמישית לירושלים – פרויקט שאושר על ידי ממשלת ישראל, במטרה לאפשר עמידה בכול יעדי אספקת המים לירושלים ויישובי הסביבה.

קווי אספקת המים בקוטר 1.6 מטר אושרו ברשות המים כנדרש במסגרת תוכנית "תגבור אספקת מים ואמינות המערכת לאספקת המים". הקווים הינם חלק משמעותי מחיבור מערכת המים החמישית לירושלים לציר הצפוני, דרך מבוא חורון, למודיעין-מכבים-רעות ועד בריכות נאות הפסגה במודיעין עלית.

כחלק מהתפיסה הסביבתית, בוצעה במסגרת תכנון הקווים בדיקת חלופות בשיתוף נציגי העירייה, קק"ל ורט"ג. רק לאחר בדיקת כול החלופות  נבחר התוואי הנוכחי בקצה היער במטרה, כאמור, למזער עד  כמה שניתן את הפגיעה ביער (קיים היתר בניה) טרם ההחלטה על התוואי בוצע סקר עצים נרחב אשר אושר על ידי העירייה, פקיד היערות ורשות הטבע והגנים. מתוך 400 עצים שנסקרו - 105 עצים מיועדים לכריתה, 7 עצים להעתקה ו-288 עצים לשימור.

חשוב להדגיש כי העצים שמיועדים לכריתה הינם אך ורק בתוואי הנחת הצנרת. לא צפוייה כריתת עצים בשטחי אחסון עודפי עפר או מעבר כלי רכב. בתום הנחת הקווים יבוצע שיקום נופי וסביבתי בתוואי. זאת בהתאם לתוכנית השיקום ובהתאם למדיניות הסביבתית עליה מקפידה 'מקורות' ומתוקף ניסיונה הרב בתחום.

חשוב לציין כי על מנת לעמוד ביעדי אספקת המים  למודיעין - מכבים - רעות ויישובי והסביבה, כמו גם לשמור על אמינות האספקה, חשוב וחיוני להימנע מכול עיכוב בביצוע הקווים המתוכננים".