דוח מבקר עיריית מודיעין, שהוגש ביום רביעי למועצת העירייה, כולל ארבעה נושאים שהמבקר, אריק משיח, וועדת הביקורת העירונית בראשות חבר המועצה אבי אלבז, בחנו: מוכנות ממ"דים בבתי הספר בשעת חירום, פיקוח על עבודות עפר ובנייה באזור התעסוקה, עבודה נוספת ללא אישור של שני עובדי עירייה וביקורת בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.

לצד זה הציג משיח דוח מעקב תיקון ליקויים לדוחות המבקר של השנים 2016‑2017. כמו כן הוצגו דוגמאות לתלונות תושבים שמבקר העירייה קיבל בכובעו כנציב תלונות ציבור.

אין גישה למקלטים

אחד הנושאים שהדוח עסק בהם הוא מוכנות בתי הספר בעיר בשעת חירום. במסגרת בדיקה זו משיח בדק מדגמית את הנגישות של המקלטים במוסדות החינוך ברחבי העיר.

עיריית מודיעין | צילום: אוהד צויגנברג

לפי ממצאי הביקורת, בתי הספר בעיר חדשים יחסית ושוכנים במבנים שיש בהם מרחבים מוגנים ומקלטים באיכות טובה. עם זאת, נמצאו ליקויים משמעותיים שחלקם הקטן עשוי לסכן חיים בשעת חירום.

בין השאר נמצא שאין שילוט מתאים וגישה מתאימה למקלטים, שחלק מהמקלטים או הפתחים נעולים ושבחלקם יש ציוד שחוסם או מפריע להיכנס למרחב המוגן ולשהות בתוכו. עוד נמצא שבמקלטים רבים יש חלוקה פנימית של קירות גבס ושהמערכות מאריכות החיים ומצילות חיים כמו ברזי מים, איטומים, ערכות עזרה ראשונה ומטפים אינן תקינות.

המלצות המבקר הן להסדיר את השילוט אל המרחבים המוגנים, לבנות מערכת בקרה על אבות הבית בבתי הספר ולהקפיד להשאיר את נתיבי הגישה למקלטים פנויים.

עוד ממליץ המבקר לוודא שבמקלטים שבהם נבנו קירות גבס, אפשר יהיה לפרק אותם בשעת חירום, לחדש את גומי האטימה בפתחים, לוודא את תקינות מערכות מי השתייה במקלטים, להנחות את בתי הספר שלא להשתמש במקלטים כמחסנים באופן שאינו מאפשר שימוש בשעת חירום, להתקין בכל המקלטים קווי טלפון ומכשירים לתקשורת קווית, לוודא שיש מים זורמים בצנרת המיועדת לכך ושיש בכל מקלט ערכות עזרה ראשונה, מטפי כיבוי ואלונקה. כמו כן יש לבחון התקנה של מערכות סינון אוויר במקלטים שבהם אין כזאת. מבקר העירייה ציין שמנהל אגף הביטחון ומנהלת אגף בינוי מבני ציבור כבר התחילו לתקן את הליקויים.

פגיעה בערכי טבע

עוד נושא שבחן מבקר העירייה הוא עבודות עפר ובנייה באזור התעסוקה. הבדיקה הראתה שהדיווח של היזם לעירייה אינו משקף את הנתונים בפועל והבקשות שהוגשו לאגף ההנדסה כללו מידע כוזב לכאורה, ככל הנראה כדי להימנע מתשלום כל האגרות וההיטלים.

הדוח קובע שמחלקת הפיקוח על הבנייה והמפקח באזור התעסוקה בעיר כשלו בתפקידם, ולמעשה איפשרו ליזם לעבוד שלא לפי היתר תוך פגיעה בערכי טבע.

בהקשר זה מציין המבקר שלעירייה אין כלי הרתעתי שהיא יכולה להפעיל נגד היזם, חוץ מהדרישה לשלם את ההיטלים הנדרשים. עוד מציין המבקר כי הבקרות של אגף ההנדסה לוקות בחסר, דבר שהביא לאובדן הכנסה של מאות אלפי שקלים לקופת העירייה.

בעקבות מסקנות הדוח זימן מנכ"ל העירייה את מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה כדי לנזוף בו ובמפקח האחראי לאזור שבו התגלו הכשלים. כמו כן יעביר אגף ההנדסה את החיובים הנדרשים ליזם לתשלום ההפרשים באגרות כפי שמצוין בדוח הביקורת.

אריק משיח | צילום: הילה שי־וזאן

שתי עבודות

חלק נוסף בדוח עוסק בשני עובדי עירייה המועסקים במשרה מלאה, שעבדו בעבודה נוספת בלי אישור. לפי הדוח, אחד העובדים, שמועסק בעירייה שנים רבות, ביקש כמה פעמים אישור לעבוד בעוד עבודה. בקשות אלה נדחו, ולמרות האיסור העובד המשיך לעבוד במשרה הנוספת. עובדת העירייה השנייה מועסקת בעירייה כמה שנים, ואף שהצהירה בעת קבלתה לעבודה שאין לה עוד הכנסות, היא עבדה בעוד משרה.

ועדת הביקורת קיבלה את מסקנות המבקר לפיהן שני העובדים עבדו במקביל בעבודה נוספת שלא לפי הוראות החוק, ואת המלצת ראש העירייה לפיה מנכ"ל העירייה והלשכה המשפטית יבחנו את יישום המלצות מבקר העירייה.

החלק הרביעי בדוח דן בהגנת פרטיות ואבטחת מידע. באשר למדיניות אבטחת המידע בעירייה, המבקר ממליץ בין היתר להגדיר רשמית כפיפות של ממונה אבטחת המידע, ולעבות תוכנית בקרה שוטפת שתעמוד בדרישות תקנות הגנת הפרטיות.

כמו כן קובע המבקר כי יש להגדיר ועדת היגוי בנושא אבטחת מידע.

באשר לתקציב אבטחת מידע, המבקר ממליץ לקבוע מנגנון לקביעת תקציב כאחוז אובייקטיבי מסך תקציב אגף טכנולוגיות.

כמו כן, כיוון שיש קושי להעסיק עובדים בתחום בדרגות השכר של השלטון המקומי, ממליץ המבקר לבחון כיצד ניתן להגדיל את שכרם של מומחים לאבטחת מידע או לבחון גיוס במיקור חוץ של מומחים בתחום.

בנוסף, ממליץ המבקר לקיים הדרכות עובדים בנושא.

בכובעו כנציב תלונות הציבור קיבל משיח במהלך השנה 51 תלונות. בדוח הציג המבקר שלוש תלונות: אחת עסקה בקבלה לקייטנת המדע, שנייה בהנחה בארנונה והשלישית בכניסת בעלי חיים לוואדי ענבה.

בישיבת מועצת העירייה הציג משיח גם את מעקב תיקון הליקויים של דוחות הביקורת לשנים 2016 ו־2017. מהמעקב עולה שמרבית הליקויים טופלו או נמצאים עדיין בהליך תיקון.

יו"ר ועדת ביקורת אבי אלבז: "מבקר העירייה עשה עבודת ביקורת טובה מאוד, מקצועית ויסודית וכתב דוח מקיף ומפורט בנושאים שנבדקו ומופיעים בדוח. אני סומך את ידיי על מסקנות והמלצות המבקר".